Search

Ceilidh (Gyda Mooncoin) / Ceilidh (With Mooncoin)

Ceilidh (Gyda Mooncoin) Â Lluniaeth
(Caws a pâté a.y.b. a theisenau cartref) opsiwn llysieuwyr ar gael

Bar arian parod yn unig

Holl elw at Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr & Ysbyty Gofal Llygaid Sant Ioan o Gaersalem

Ceilidh (Featuring Mooncoin) & Refreshments
(Cheese & pâté ploughman’s and home baked cake) vegetarian option available

Cash only Bar

All profits to Carers Outreach Service & St John of Jerusalem Eye Hospital Group
7.30yh-11.30yh
Tocynnau yn unig, ar gael gan Rachael 07879036768 & Anne yn Judges 01690 710419
Oedolion £10, Plant 14 neu Iau £5, Plant o dan 5 am ddim

7.30pm-11.30pm
Admission ticket only, available from Rachael 07879036768 & Anne at Judges 01690 710419
Adults £10, Children 14 and under £5, Children under 5 free
St Mary’s Church, Betws-y-Coed, Conwy LL24 0AA
Fri 26 Jul 2019
Contact telephone: Rachael 07879036768 & Anne at Judges 01690 710419 Call to check latest times or cancellations.
Share this page

Other Similar Events

Tymor Cyngherddau Cor Meibion 2019 Male Voice Choir Concert Season
St Mary’s Church, Betws-y-Coed Sun 14 Jul 2019 to Sun 8 Sep 2019
Tymor Cyngherddau Cor Meibion 2019 Male Voice Choir Concert Season
St Mary’s Church, Betws-y-Coed Sun 8 Sep 2019 to Sun 29 Sep 2019