WhereCanWeGo Logo

Back

This is a Past Event and has been archived.

Click Here for Current Events in this Area.

The Little Cheese

Caerphilly County Borough Council are pleased to announce that although the Caerphilly Big Cheese Festival cannot take place in its usual format this year, due to development works taking place in Caerphilly Castle, an alternative event will take place in 2022, the Caerphilly Little Cheese Festival!
On 3rd and 4th September, Caerphilly Little Cheese Festival will take place in Caerphilly town centre forming a music event with a number of music areas throughout Cardiff Road and Castle Court Shopping Centre, as well as a central stage in Twyn Car Park.
The event will be host to local and headline musicians along with numerous food and drink stalls. There will also be music workshops, craft sessions and small funfair rides for the children.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn falch o gyhoeddi, er nad oes modd cynnal Gwyl Caws Mawr Caerffili yn ei fformat arferol eleni, oherwydd gwaith datblygu sy'n digwydd yng Nghastell Caerffili, bydd digwyddiad amgen yn cael ei gynnal yn 2022, sef Gwyl Caws Bach Caerffili!
Ar 3 a 4 Medi, bydd Gwyl Caws Bach Caerffili yn digwydd yng nghanol tref Caerffili ar ffurf digwyddiad cerdd gyda nifer o ardaloedd cerdd ar hyd Cardiff Road a Chanolfan Siopa Cwrt y Castell, yn ogystal â phrif lwyfan ym Maes Parcio'r Twyn.
Bydd y digwyddiad yn gartref i gerddorion lleol a phrif gerddorion ynghyd â nifer o stondinau bwyd a diod. Bydd gweithdai cerddoriaeth, sesiynau crefft a reidiau ffair bach i'r plant hefyd.
Saturday 3rd September 9am - 8pm
Sunday 4th September 9am - 5pm
Caerphilly South Wales CF83 1JL
Sat 3 September and Sun 4 September
This is a Past Event and has been archived.

Click Here for Current Events in this Area.
Contact telephone: 029 2088 0011 Call to check latest times or cancellations.
Share this page