This is a Past Event and has been archived.

Click Here for Current Events in this Area.
Taith natur Eryri / Nature of Snowdonia walk with Mike Raine

Taith natur Eryri / Nature of Snowdonia walk with Mike Raine

Taith natur Eryri am ddim/ Free Nature of Snowdonia walk, Mike Raine
*Scroll down for English*
Taith gerdded ‘Natur Eryri’ am ddim, gyda’r awdur, hyfforddwr mynydda, ac arbenigwr Eryri Mike Raine!
Mae’r diwrnod yn cwmpasu holl gydrannau’r amgylchedd megis daeareg, geomorffoleg, rhewlifiant, blodau, mwsoglau, cnwpfwsoglau, cen, rhedyn, coed ac, a dweud y gwir, unrhyw beth arall yr ydym yn digwydd mynd heibio. Mae hefyd yn edrych ar yr effaith ddynol ar y dirwedd dros y blynyddoedd ac yn ystyried gofynion defnydd tir cystadleuol heddiw.
www.snowdonia-society.org.uk/cy/event/care-for-snowdonia-outdoor-introduction-session/
///
Free guided walk with author, mountaineering instructor, and Snowdonia expert Mike Raine.
The day covers all of the components of the environment such as geology, geomorphology, glaciation, flowers, mosses, clubmosses, lichen, ferns, tress and, to be honest, anything else we happen to pass. It also looks at the human impact on the landscape over the years and considers competing land use demands today.
www.snowdonia-society.org.uk/event/care-for-snowdonia-outdoor-introduction-session/
Am ddim / free
Am ddim / free
Ogwen Gwynedd LL57 3LZ
Fri 26 August
This is a Past Event and has been archived.

Click Here for Current Events in this Area.
Contact telephone: 01286685498 Call to check latest times or cancellations.
Share this page
< Back to List

Other Similar Events

Caru Eryri, codi sbwriel / Care for Snowdonia, litter pick
Snowdon, Llanberis path / Yr Wyddfa, llwybr Llanberis Tomorrow