WhereCanWeGo Logo

Back

This is a Past Event and has been archived.

Click Here for Current Events in this Area.

Blackwood Beach Party

Caerphilly County Borough Council and Blackwood Town Council are pleased to announce that Blackwood Beach Party is coming to town!
On Saturday 10th September Blackwood High Street will be transformed into an urban beach party with plentiful sand, deckchairs and buckets and spades to keep the whole family entertained. A large number of funfair rides will bring life to the one end of the high street with stalls, attractions and a giant beach taking over the other end! Blackwood Town Council will also be arranging their feature stage with a full entertainment programme all day incorporating local singers, bands and dance acts.
Blackwood Town Council are funding the event with Caerphilly Events Team organising it. Both partners are looking forward to welcoming visitors back to Blackwood Town Centre to enjoy this well attended annual event that has been missed since pre Covid.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chyngor Tref Coed Duon yn falch o gyhoeddi bod Parti Traeth Coed Duon yn dod i'r dref!
Ddydd Sadwrn 10 Medi, bydd y Stryd Fawr, Coed Duon, yn cael ei thrawsnewid yn barti traeth trefol gyda digonedd o dywod, cadeiriau cynfas, a bwcedi a rhawiau i ddiddanu'r teulu cyfan. Bydd nifer fawr o reidiau ffair yn dod â bywyd i un pen y Stryd Fawr, a bydd stondinau, atyniadau a thraeth anferth yn y pen arall! Bydd Cyngor Tref Coed Duon hefyd yn trefnu prif lwyfan gyda rhaglen adloniant lawn drwy'r dydd, a fydd yn cynnwys cantorion, bandiau a dawnswyr lleol.
Bydd canol tref Coed Duon yn ferw o brysurdeb, gan roi hwb i nifer yr ymwelwyr â'r manwerthwyr a lleoliadau lletygarwch lleol, felly, cofiwch roi'r dyddiad yn y dyddiadur!
Cyngor Tref Coed Duon sy'n ariannu'r digwyddiad, a Thîm Digwyddiadau Caerffili sy'n ei drefnu. Mae'r ddau bartner yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr yn ôl i ganol tref Coed Duon i fwyn
Saturday 10th September 9am - 5pm
FREE
High Street, Blackwood, South Wales NP12 1AB
Sat 10 September
This is a Past Event and has been archived.

Click Here for Current Events in this Area.
Contact telephone: 029 2088 0011 Call to check latest times or cancellations.
Share this page