WhereCanWeGo Logo

Back

This is a Past Event and has been archived.

Click Here for Current Events in this Area.
Caru Eryri, codi sbwriel / Care for Snowdonia, litter pick

Caru Eryri, codi sbwriel / Care for Snowdonia, litter pick

*Please scroll down for English*
09:00 – 15:00
Dewch i helpu i ofalu am yr Wyddfa!
Wrth i fwy a mwy o bobl ddod i droedio ei llethrau y gwanwyn hwn, byddwn yn cynghori ymwelwyr sut i fod yn ddiogel a mwynhau’r mynydd mewn modd parchus trwy cynllun Caru Eryri. Byddwn yn cerdded a mwynhau llwybrau braf ac wrth gerdded, byddwn yn codi sbwriel i sicrhau ein bod yn cynnal ei harddwch naturiol.

///
Come and help care for Snowdonia!
As footfall increases on the most popular paths around the park, we’ll be advising visitors on how to stay safe and enjoy the outdoors respectfully through the Care for Snowdonia project. We’ll be walking and enjoying the beautiful views and as we walk we’ll be picking up litter to keep these beautiful places tidy.
Am ddim / Free
Snowdon, Llanberis path / Yr Wyddfa, llwybr Llanberis, Gwynedd LL55 4JB
Sat 1 October
This is a Past Event and has been archived.

Click Here for Current Events in this Area.
Contact telephone: 01286685498 Call to check latest times or cancellations.
Share this page